Aktuality

Výzva na predkladanie ponúk

 14.11.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Obstarávateľ: Obec Stuľany

Názov zákazky: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stuľany

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/188-70defdca99/

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.11.2017, 15:00 hod.    
1 2 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00

Video o obci Stuľany

Fotogaléria

Kalendár

Anketa