Stuľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

História

historia obcePrvá pís. zmienka je z roku 1420. Územný majetok Stulian bol v druhej polovici 13. storočia súčasťou panstva Koprivnica, ktoré roku 1282 nadobudol zeman Ján zo Zádiela, Stuľany zostali vo vlastníctve Jánových potomkov aj v nasledujúcich storočiach, Jánov syn Mikuláš a Mikulášovi synovia už  v prvej polovici 14. storočia mali maďarskú prezývku Variú, teda Vrana, oni a ich potomkovia a dedičia používali  v 14. storočí v prídomku názov Kis Kapronza a v 15. storočí názov Stulian alebo názov Variufalua, je zrejmé, že oba maďarské názvy Stulian sa vzťahovali k tej istej dedine, teda k Stuľanom, maďarský názov Kis Kaproncza v zmysle Malá Koprivnica naznačuje, že dedina Stuľany vznikla na koprivnickom majetku, a že je mladšou ako Koprivnica, z uvedených skutočností vyplýva, že Stuľany jestvovali pred 13. storočím, v Stuľanoch bol kostol, o ktorom je správa z roku 1543, tunajší kostol vzhľadom na trvalý pobyt miestnych zemanov v tejto dedine možno predpokladať od polovice 14. storočia, Stuľany zostali majetkom tunajších zemanov v 14. – 16. storočí, v druhej polovici 16. storočia časť dediny patrila aj zemanom Giarmaniovcom, Ormaniovcom a zemanom z Tročian, v roku 1427 boli tunajšie sedliacke domácnosti okrem richtárovej zdanené od 11 port, neskôr sa časť sedliakov odsťahovala, ďalší užívané pozemky stratili a upadli medzi želiarov, sídlisko v roku 1600 pozostávalo zo 16 poddanských domov, kostola, fary, zaiste aj školy, mlyna a kúrie miestnych zemanov, koncom 16. storočia boli Stuľany stredne veľkou dedinou, okrem tunajších zemanov a osadenstva fary tu žili najmä poddanské domácnosti.

 • V roku 1947 bol do obce zavedený elektrický  prúd a miestny rozhlas. V tomto období sa         začali aj stavať rodinné domy.
 • Po roku 1948 stúpla životná úroveň a s ňou vzrastol aj počet obyvateľov v obci.
 • K 31.12.1959 dosahuje počet obyvateľov v obci 531.
 • V roku 1964 bolo v obci postavených už 117 domov a v roku 1965 - 120 domov.
 • V roku 1969 bolo v obci 7 áut.

Obec Stuľany postihlo aj niekoľko povodní. Prvá povodeň bola v roku 1860, druhá v roku 1895, tretia o 35 rokov neskôr v roku 1930. Vo všetkých prípadoch voda zaplavila obec do výšky 2 metrov. Prvý a druhý raz povodeň zobrala niekoľko stodôl a hospodárskych zvierat, ale po tretikrát nastali aj straty na ľudských životoch, kde sa utopili traja občania. Ďalšia povodeň prišla aj v roku 1966, keď nastala prietrž mračien, voda zaplavila obec a priniesla so sebou aj množstvo napadaného ľadovca. Brala so sebou hydinu, drevo, studne a iný materiál. Stav vody bol iba o 10cm nižší ako v roku 1930. Povodeň v obci narobila veľké škody v hodnote 500 000 Kčs. Našu obec postihlo aj niekoľko požiarov. Asi najväčší požiar bol v roku 1915, kedy zhorelo 8 domov a 8 hospodárskych budov. Požiar vznikol v čase 1. sv. vojny. O tri roky neskôr zhorelo 5 domov.

 • V roku 1953 bol v obci zavedený prvý telefón , ktorý bol umiestnený v kancelárii MNV.
 • V roku 1955 prvý raz začal premávať autobus cez obec po linke Giraltovce – Lopúchov.
 • V rokoch  1962 - 1963 sa začalo s výstavbou obchodného domu v našej obci.
 • V jeseni roku 1970 bol postavený televízny vykrývač, ktorý mal zlepšiť televízny príjem pre     obec Stuľany a Lopúchov.
 • V roku 1975 sa začalo s reguláciou miestneho potoka a v roku 1976regulácia potoka bola       aj ukončená. V tomto roku sa začalo aj s výstavbou novej cesty Stuľany – Dukovce.
 • V roku 1977 bol vybudovaný park okolo požiarnej zbrojnice.
 • V roku 1978 bol vybudovaný park aj okolo miestneho potoka a bola obnovená zvonica.
 • V rokoch 1978-1984 si futbalisti sami vybudovali ihrisko a aj jeho oplotenie.
 • V roku 1986 zasiahol blesk stodolu občana Jána Varguša, ktorá zhorela do tla. Bola               urobená nová cesta na cintorín, cesta ku obytným domom, chodník k Materskej škole a           oplotenie okolo MNV.
 • V roku 1985 nastala v živočíšnej výrobe zmena - doplnil sa chov hovädzieho dobytka.
 • V roku 1990 sa naša obec odčlenila od JDR-Marhaň a začala samostatne hospodáriť ako       PD-Stuľany, na čele s Andrejom Šestákom.  Družstvo malo 2 úseky -
 • 1,Rastlinná výroba - vedúci Ján Sabol   2,Živočíšna výroba - vedúci Ján Paranič a Ján             Kačmár  
 • Vytvorila sa Demokratická únia Slovenského zväzu žien pod vedením p. Palšovej s počtom     - 15 žien, vznikla mužská a ženská skupina, ktorú sprevádzal Milan Marcinek.
 • V apríli 1991 bola dokončená verejno správna budova, od tohto roku sa kultúrna činnosť        našej obce trochu oživila a začali sa usporiadávať tanečné zábavy, vystúpenia ženskej a        mužskej skupiny atď...
 • V roku 2000 oslávila naša obec výročie 1. písomnej zmienky a bola ukončená plynofikácia     Základnej a Materskej školy