Obec Stuľany
ObecStuľany

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Stuľany

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Stuľany 1

Obec Stuľany vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy

Obec Stuľany                           

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých   zákonov v     znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Stuľany,

Stuľany 44, 086 43 Koprivnica

Kvalifikačné  predpoklady:

 •  odborná a pedagogická spôsobilosť pre MŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,        ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre              jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 •  najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti
 •  vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických                     zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky:

 •  bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona                  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 •  ovládanie štátneho jazyka
 •  znalosť práce na PC
 •  znalosť príslušnej legislatívy

Požadované doklady:

 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (o najvyššom dosiahnutom           vzdelaní, o vykonaní prvej atestácie)
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
 • písomný návrh rozvoja a koncepcie školy
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.)
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle       zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých             zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je do 19.06.2019 do 16:00 hod.

Prihlášky s označením „Výberové konanie – Riaditeľ(ka) Materská škola Stuľany“ posielajte na adresu: Obec Stuľany, Stuľany 42, 086 43 Koprivnica

Miesto a dátum: Stuľany, 07.06.2019

  Mgr. Hedviga Billá

  starostka obce

Dátum vloženia: 7. 6. 2019 21:25
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 7. 2019 21:36
Autor:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 1. 2020
2 °C -3 °C
utorok 28. 1. 1/0 °C
streda 29. 1. 3/-1 °C
štvrtok 30. 1. 3/-1 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Anketa

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 27.1.2020, 3:56:34

Knižnica

Zriaďovateľom obecnej knižnice v Stuľanoch je obec Stuľany.

Viac o knižnici

SK zväz chovateľov

Organizácia Slovenského zväzu drobnochovateľov v Stuľanoch. 

​​

Viac o zväze

Sviatok

Meniny má Bohuš, Pribislav, Pribiš,